Jan H

Jan Hermans

Mijn bijnaam is: Jean (La Machine)

Waarom fiets je en waarom bij Club33
You can’t buy happiness, but you can buy a bike (and join club33) and that’s pretty close

Mijn Levensmotto
bike, eat, sleep, repeat!

Ik ben bij de club gekomen via: Frank Schelthout & Renaat Robberecht

Mijn peter/ meter is: Frank Schelfthout

Ik ben lid sinds: 29/10/2011