LID WORDEN


Ieder nieuw lid moet worden voorgedragen, deze peter/meter zal hem/haar begeleiden in het clubgebeuren. Dit kan door mail naar bestuur@club33.beNIEUWE LEDEN


Nieuwe leden moeten introductie van peter of meter hebben (iemand die ze kennen binnen de club) en worden in principe lid voor een proefperiode van 12 maanden. Als peter moet je minstens 1 jaar lid zijn en het laatste jaar minstens 33% aanwezig zijn geweest. 

Nadien wordt geëvalueerd of zij definitief lid kunnen worden op basis van regelmatige aanwezigheid. In principe is je peter/meter de persoon die je wegwijs maakt in het reilen en zeilen van de club
ENGAGEMENT


Engagement wordt gevraagd (oa organisatie van een rit (in de zomer meer info volgt), steeds in clubtenue of minstens een windstopper).EVALUATIE


Evaluatie aanwezigheden tijdens ritten op zondag van onze club zal gebeuren op jaarbasis. Minstens 30% geldt als maatstaf voor alle leden.TOETREDING


Toetreding mogelijk bij begin winter of zomerseizoen 3 testritten kan, nadien moet je beslissen om aan te sluiten. Er zal telkens door bestuur beslist worden of er een ledenstop komt of niet.