Als lid van CLUB 33 ga je akkoord met onderstaande regels:

1. Wekelijks wordt er gefietst op zondagvoormiddag (vertrek Sportschuur) en op woensdagavond vanaf het zomeruur.

2. Voorstellen van nieuwe actieve leden zijn welkom.
Ieder lid moet voorgedragen worden door een peter die hem/haar begeleidt in het clubgebeuren.

3. Er wordt niet gekoerst, wel gereden aan een stevig gelijkmatig tempo zonder snelle tempoversnellingen.
SAMEN UIT, SAMEN THUIS… IN DE MEEST VEILIGE & COMFORTABELE OMSTANDIGHEDEN
Bij de start wordt gecommuniceerd of we starten in 1 of 2 groepen.
Snelheid in beide groepen wordt aangepast aan het parcours. Een zekere basisconditie is wel vereist.

4. Tijdens de rit worden geen gevaarlijke maneuvers getolereerd. De wegcode wordt gerespecteerd.

5. Dankzij onze sponsors en Louis beschikken we over een volgwagen.

6. Fietskledij van onze club en fietshelm zijn verplicht!

7. Leden geven eventuele wijzigingen van persoonlijke gegevens door aan het bestuur. Bij de jaarlijkse vernieuwing van de aansluiting worden de gekende gegevens gecommuniceerd.

8. De ritten vertrekken steeds op zondagmorgen aan de “Sportschuur”.
Het vertrekuur is 8u30 voor het zomerseizoen en 9u30 voor het winterseizoen.

9. Er wordt een jaarplan van de ritten opgemaakt voor het zomerseizoen.
We vragen onze leden om zoveel mogelijk zelf een rit te organiseren.
Alle nieuwe leden zijn verplicht een rit te organiseren. De algemene ritverantwoordelijke binnen het bestuur is Wim Meert.

10. Lidgeld per jaar bedraagt 100€ per persoon (= lidgeld & verzekering Cycling Vlaanderen) Het lidgeld zal gebruikt worden voor basiskosten zoals etentje, drank tijdens vergadering, bevoorrading onderweg, begeleiding met volgwagen, clubfeest, trofeeën,..

11. De financiën worden doorzichtig beheerst en kunnen steeds ingekeken worden. Deze zijn beschikbaar bij de penningmeester.

12. Na de rit proberen we allemaal minstens één 33-tigerglas samen te nuttigen in ons clublokaal “De Sportschuur”.
Zeer nuttig om gedachten en voorstellen uit te wisselen.

13. Er wordt op vrijwillige basis aan de activiteiten van de vereniging deelgenomen door de leden.

14. Elk van de leden aanvaardt dat de activiteiten van de vereniging, waaronder het fietsen in groep op de openbare weg, bepaalde risico’s inhouden die eigen zijn aan het in groep fietsen. Elk lid is zich bewust van deze risico’s en aanvaardt deze.

15. Elk lid sluit een familiale verzekering af.

16. Elk lid aanvaardt uitdrukkelijk dat de andere leden enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens opzettelijke daad of grove fout.

17. Elk lid verklaart zichzelf in goede gezondheid en in lichamelijke staat om de activiteiten van de vereniging uit te voeren.

18. Gran Fondo 33 is het competitieve luik van club 33. Interesse? Volg hen via hun facebookpagina

19. SAMEN UIT, SAMEN THUIS… IN DE MEEST VEILIGE & COMFORTABELE OMSTANDIGHEDEN

20. “Club 33” is niet UW of MIJN club, het is ONZE club.